Talab
Isang paghahanap sa mga bagay na may kabuluhan at kapangyarihan.

Posts Tagged ‘watson’s

Tamang Shit Lang, Men (Season 1)

October 22, 2009

Introducing, from the shelves of Watson’s SM North Edsa, It’s the Yoko Virginity Soap! Ano nga ba ang magagawa ng Yoko Virginity Soap para sa mga kababaihan, mga kaibigan? Aba, mabuti curious kayo. Sabi sa likod ng kahon ng produktong ito (na kung mamarapatin ninyo ay papaikliin ko ng kaunti): “Aside from rejuvenating your skin […]